img/upload/6564068d21e79d467919b1c36e86dfe3.png

Giới thiệu Phụ kiện

Bao gồm cáp KNX 2X2X0,8 ; KNX Connector ; các đầu dò nhiệt độ, đèn báo 3V