Giới thiệu Horizone

HORIZONE là một máy chủ web được thiết kế đặc biệt để giám sát và giám sát các hệ thống Tự động hóa Gia đình & Tòa nhà. Dựa trên tiêu chuẩn KNX và phù hợp để tích hợp với tiêu chuẩn Modbus và các công nghệ khác được sử dụng trong các tòa nhà thông minh, hệ thống báo động, hệ thống phát hiện cháy và khói, hệ thống phân phối âm thanh / video. Tương thích với hệ điều hành Mac OS X, Microsoft Windows, Apple iOS và Google Android, cấu hình và sử dụng HORIZONE diễn ra trực tiếp thông qua giao diện web của nó, có thể được truy cập thông qua trình duyệt phổ biến nhất trên trình duyệt thị trường từ bất kỳ thiết bị nào (máy tính / mac, máy tính bảng điện thoại thông minh) hoặc với ứng dụng miễn phí có sẵn trên cửa hàng iOS và Android