Beacon

Thông số kỹ thuật

Cho phép nhận dạng sự hiện diện của người dùng trong môi trường tại chỗ hoặc khi không có thiết bị di động.
Hiệu suất và công suất thấp, thời gian khả dụng từ 5 năm trở lên