Cảm biến hiện diện và ánh sáng 2 kênh gắn tường

Thông số kỹ thuật

PD02X01CON là một máy dò PIR gắn trần. Tải sẽ tự động được bật khi phát hiện chuyển động và mức ánh sáng xung quanh thấp hơn giá trị cài đặt Lux. Cho đến khi không phát hiện thấy chuyển động nào và hết thời gian trễ đặt trước, tải sẽ tự động tắt.