GIANO_IOT

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện 230Vac - 77W 5521lm / 100W 7361lm
Giano IoT là đèn treo trực tiếp và gián tiếp điều khiển bằng Bluetooth® với điều khiển bật / tắt
 
Tự động Bật với tính năng phát hiện sự hiện diện của người dùng OTOMO;