PRADA SHOP

Dự án : Cửa hàng 

Lugano ( Thuỵ Sĩ )

Hệ thống tự động hoá KNX cho cửa hàng

Cửa hàng Prada có trụ sở tại trung tâm Lugano ( Thuỵ Sĩ ), Eelectron SpA đã cung cấp các sản phẩm để quản lý ánh sáng, điều hòa nhiệt độ và trực quan hóa thông qua Touch Panel Eelecta .