Máy đo năng lượng

Trong thời đại mà tiết kiệm năng lượng và tính bền vững sinh thái ngày càng trở nên quan trọng hơn, ngành công nghiệp tự động hóa tòa nhà có thể có tác động, trên thực tế, trung bình là 50% trong việc giảm mức tiêu thụ năng lượng.
 
Đồng hồ đo năng lượng của chúng tôi là thiết bị được chứng nhận MID, cung cấp tất cả các biện pháp liên quan để đánh giá mạng điện:  I, U, PF, F, THD%, Powers, and Imported/Exported Active/Reactive Energies.
 
Cho phép người dùng luôn kiểm soát mọi thứ.