Sản phẩm KNX mới

Eelectron vui mừng thông báo mở rộng danh mục sản phẩm của mình với các thiết bị mới sau:

WEATHER STATION PLUS KNX

 

KNX TIME/ASTRONOMICAL MASTER

 

IP – KNX INTERFACE SECURE